BDSKATECO MANDI ROSES CUSTOM COMPLETE 8.0

| Thương hiệu: Đang cập nhật
2.150.000₫

FREE : SAIGON SKATESHOP BAG,  STICKERS

Thông tin chi tiết của ván :

  • DECK : NOMAD CORRUPT ACID 8.0
  • TRUCKS : BDKSKATECO LIGHT 5.25 ( Polish, White, Red, Blue )
  • WHEELS : PRIMITIVE ( 51mm, 52mm )
  • BEARINGS : BDSKATECO BASIC BEARINGS
Title

NOMAD CORRUPT ACID CUSTOM COMPLETE 8.0

  • DECK : NOMAD CORRUPT ACID 8.0
  • TRUCKS : BDKSKATECO LIGHT 5.25 ( Polish, White, Red, Blue )
  • WHEELS : PRIMITIVE ( 51mm, 52mm )
  • BEARINGS : BDSKATECO BASIC BEARINGS
popup

Số lượng:

Tổng tiền: